Tynset kirkelige fellesråd

VANLIG DRIFT

Nå driftes kirkene i Tynset etter nasjonalt tiltak igjen. Det betyr at gudstjenester og kirkelige seremonier gjennomføres som før smitteutbruddet i mai. 

Det betyr at ved arrangementer tillates 70 stk i Tynset kirke, 30 stk i Kvikne og Tylldalen kirker og 20 stk i Brydalen kirke. Ellers så gjelder de nasjonale smittebegrensende tiltakene.


Av: Trond Gellein Løkken   Publisert: 07-06-2021