Den Norske Kirke
Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 31 januar
Kvikne kirke
søndag 7 februar
Tynset kirke
søndag 14 februar
Tylldalen kirke
Brydalen kirke
søndag 21 februar
Tynset kirke
onsdag 24 februar
19:00 Konsert
Tylldalen kirke

Kontaktinfo

Tynset kirkelige fellesråd
Vedalen 51
2500 Tynset
Telefon 62 48 55 69
E-post: post@tynsetkirke.no

Kontortid:
Mandag-fredag Kl.10.00-14.00


http://www.tynset.kirkene.net/img/23_08_2019_Diverse/besok_oss_pa_facebook.png

RÅD VEDR. KIRKEN OG KORONAVIRUS

                        Oppdatert 1. april 2020

AVLYSNING AV ALLE KIRKELIGE ARRANGEMENTER OG RESTRIKSJON VED GRAVFERD

Det er fortsatt sterk bekymring for smittespredning av koronaviruset. Som et resultat av dette, samt anbefalinger fra Fylkesmannen i Innlandet og biskopen i Hamar velger Tynset kirkelige fellesråd å avlyse alle kirkelige arrangementer og setter begrensninger ved gravferd.

Kirkevergen i Tynset har på bakgrunn av dette bestemt at: 

 1. Alle gudstjenester, kirkelige handlinger og andre kirkelige arrangementer og opplegg avlyses med virkning fra og med 12. mars og inntil videre. Se hjemmesiden eller Facbooksiden "Kirkene i Tynset" for alternative gudstjenester og andakter.
  • Inn under kirkelige arrangementer og opplegg ligger også trosopplæringstiltak som vi har invitert til. Det betyr også at konfirmantundervisningen, minikor, babysang, hobbyklubb og dukketaterforestillingen "Kirkerottene og Viggo i tårnet" 27. mars i Tynset kirke er avlyst i denne perioden. 
 2. All dåp er utsatt på ubestemt tid, men alle som vil døpes skal bli døpt.
 3. Alle vårens konfirmasjoner er utsatt til høsten etter sterk anbefaling fra den nasjonale kirkeledelsen. Nye datoer for konfirmasjoner ventes i løpet av uke 13.
 4. Gravferdssermonier avholdes kun med den avdødes nærmeste familie og kun nødvendige ansatte til stede.
  • Maksimalt 20 personer kan være til stede i Tynset kirke. Det betyr at man må sette enda større begrensninger til antallet i de mnste kirkene.
  •  De må sittte så spredt som mulig. Man kan for eksempel bukke i stedet for å håndhilse eller klemme.
  • Det kan også være en løsning å bruke de større kirkene i regionen til begravelser og innarbeide gode rutiner for desinfeksjon ved inngang, og at man spre deltakerne met mulig ut i kirka.
 5. Kirkekontoret har en kritisk samfunnsfunksjon. I tillegg til pålegg og anbefalinger fra overordnede organer og myndigheter, er det innført restriksjoner ved Tynset kirkelige fellesråd for å redusere faren for smitte av ansatte:
  • Det innføres arbeidsordninger som legger til rette for at færrest mulig ansatte er samlet samtidig. Det betyr en kombinasjon av turnus og hjemmekontor. Henvendelser skjer på telefonnr. 62 48 55 60 eller direktenummer opplyst på hjemmesiden.
  • Dersom det er behov for personlig kontakt, skal det avtales på forhånd.
  • Tynset menighetshus er stengt for aktiviteter og leies ikke ut.

Vi tar forbehold m at det kan bli endringer i tråd med helsefaglige råd og myndighetenes beslutninger.

Vi holder hjemmesiden og Facbooksiden vår fortløpende oppdatert med informasjon om kirkelige handlinger og arrangementer.

Ved spørsmål, ta kontakt med kirkekontoret, telefon: 62 48 55 60Av: Trond Gellein Løkken   Publisert: 12.03.2020
Linker