Sangkvelder i Tynsets kirker, høsten 2019

http://www.tynset.kirkene.net/img/23_08_2019_Diverse/dansende_noter.pngI Tynsets kirker vil Karin Eline og Lars Gustav denne høsten presentere sanger og salmer som har et pilegrimsmotiv.

Tema for høstens sangkvelder (salmekvelder) har vi kalt "Deilig er jorden - pilegrimssalmer i vår tid".

I tillegg til kantorene inviteres lokale kor til å synge, eller noen som kan si noe i forbindelse med fritt valgt sang. Kirkekaffe.


Sangkveldene er klokka 19.00, dato og sted er:
  10. oktober i Tynset kirke
  16. oktober i Brydalen kirke
  23. oktober i Tylldalen kirke
  30. oktober i Kvikne kirke.

Velkommen!

- Kantorene