Gudstjeneste, Tylldalen kirke

Tidspunkt 29.07.2019 19:00
LiturgiForenklet gudstjeneste uten nattverd
DåpNei
NattverdNei
Dag i kirkeåretOlsok
PrekentekstLuk 22,24-27

Tilbake