Salmekvelder

Salmekvelder høsten 2016:

Tynset kirke: søndag, 2. oktober  klokka 19.00

Tylldal kirke: søndag, 16. oktober klokka 19.00

Kvikne kirke: onsdag, 26. oktober klokka 19.00    NB!

Brydal kirke: onsdag, 16. november klokka 19.00  NB!