Orgelaksjonen har nå samlet inn 1,6 mill. kroner til det nye orgelet. Vi er nesten i mål og mangler bare ca. 100 000 kroner på å komme i havn med prosjektet. Vi er veldig glade for giverviljen til menighetens medlemmer og takker av hjertet for det som har kommet inn så langt.

Orgelet ligger nå hos Ryde & Berg i Fredrikstad, og der er orgelbyggerne i full gang med å pusle sammen de ca. 30 000 delene orgelet består av.

Det er fortsatt mulig få kjøpt andelsbrev til 1000 kroner, enten ved å henvende dere til Ann-Jorid Oldertrøen tlf. 917 64 195, eller til kirkekontoret.

Orgelkontoen:  6170.05.22716   tar fortsatt gjerne imot små eller store bidrag. Takk for det dere vil gi!

{ 0 kommentarer }

Årets kirkevalg ga følgende resultater i Tynset

Tynset menighetsråd              

Anne Katrine Øverby Djupeng
Hans Petter Kvalvik Eidsvåg
Ingunn Rongstad Grutle
Bjørn Ingvald Eidsvåg
Anne Waal Amundsen
May-Britt Skårsmoen
Ola Normann Brydalseggen
Knut Roar Tangen 

Varamedlemmer

Estrid Hansen
Karl Seim
Kristen Halvard Rusten
Hans Petter Eggen
Einar Magne Brekken 

Valgdeltakelse Tynset: 22 %


Tylldalen menighetsråd 

Olav Horten
Anne Grethe Moen
Lars Hogstad
Jon Bersvend Moen
Iren Øverby
Grethe Torud

Varamedlemmer

Marthe Tofastrud
Aud Horgmo Olsberg
Torill Bolstad
Øyvind Røe 

Valgdeltakelse Tylldalen: 36 %


Kvikne menighetsråd 

Egil Guttorm Ween
Jorid Knudsen Stai
Heira Schärer Stai
Jan Haugan
Ingeborg Schärer Nymoen
Solveig Estensgård

Varamedlemmer:

Anne Gerd Bobakk Skogstad
Geir Atle Bobakk
Ingrid Anita Olsbakk
Randi Moan

Valgdeltakelse Kvikne: 43 %


Brydalen menighetsråd   

Inger Elise Næss
Sigrunn Plassen Wangen
Bjørn Tangen
Per Johan Kverndal

Varamedlemmer:

Morten Løvhaug
E
lisabeth Jæger Rusten
Magnar Vestli
Ole Bjarne Grindal
Geir Skjærstad 

Valgdeltakelse Brydalen: 32 %

 


{ 0 kommentarer }

 

Gudstjeneste

Jeg sitter her i en kirke

av skogduft og dogg en dag.

Linnea ringer til messe

med lydløse klokkeslag.

Og presten har intet ansikt

og prekenen har ingen ord.

Det hellige sakramente

er angen av vårlig jord.

En løvsanger kvitrer ved redet,

en bille bestiger et strå.

Og dypt i den signede stillhet

hører jeg livshjertet slå.

Det finnes en tillit i verden,

et lys over store og små

Hans Børli, 1969

 

{ 0 kommentarer }

På kirkekontoret kan du tegne andelsbrev til orgelsaken i Tynset kirke. Andelsbrevet koster 1 000 kroner og kan gis som gave.

Tynset kirkes orgelfond: 6170.05.22716

{ 0 kommentarer }

Nye og gamle salmar er for gode til å berre bli sunge i kyrkje og bedehus. No er verktyet på plass så du kan invitere til salmekveld i eiga stove, og la songen lyfte taket heime.(Kilde: Kirkeaktuelt.no)

Bispedømma i vest, Bjørgvin og Stavanger, har saman utvikla www.salmekveld.no.  På heimesida ligg oppmodinga om å vere med å fremje salmesongen i samband med ny salmebok og 75-års jubileum for NOPA (Norsk foreining for komponistar og tekstforfattar). Ein av hovudideane er at kyrkjelyden blir betre kjend med salmane, og då er det enklare å synge høgt i kyrkja når du kan songen frå før av. På salmekveld.no ligg det flust av ressursar til auka salmesongglede!

Salme-jukebox
På nettet kan du klikke deg fram til ein handfull salmar og høyre første vers med solist og piano. Så er det berre å følge på, og synge vidare på eiga hand. Salmane er henta både frå forslag til Norsk salmebok 2013 og Salmer 1997.

Kva skal du velje?
Heimesida har òg satt opp ulike salmepakkar. Her er det lista opp ei rekkje salmeforslag under overskriftene advent, pasjon, vinter, vår, sommar, haust og kveld. Både gamle og nye salmar er med, men salmebok må du halda deg med sjølv.

Utsnitt frå Adolph Tidemands Haugianerne, til inspirasjon for salmesong heime? (Måleriet eiges av Nasjonalmuseet)

{ 0 kommentarer }