Gudstjeneste

Jeg sitter her i en kirke

av skogduft og dogg en dag.

Linnea ringer til messe

med lydløse klokkeslag.

Og presten har intet ansikt

og prekenen har ingen ord.

Det hellige sakramente

er angen av vårlig jord.

En løvsanger kvitrer ved redet,

en bille bestiger et strå.

Og dypt i den signede stillhet

hører jeg livshjertet slå.

Det finnes en tillit i verden,

et lys over store og små

Hans Børli, 1969

 

{ 0 kommentarer }

På kirkekontoret kan du tegne andelsbrev til orgelsaken i Tynset kirke. Andelsbrevet koster 1 000 kroner og kan gis som gave.

Tynset kirkes orgelfond: 6170.05.22716

{ 0 kommentarer }

Nye og gamle salmar er for gode til å berre bli sunge i kyrkje og bedehus. No er verktyet på plass så du kan invitere til salmekveld i eiga stove, og la songen lyfte taket heime.(Kilde: Kirkeaktuelt.no)

Bispedømma i vest, Bjørgvin og Stavanger, har saman utvikla www.salmekveld.no.  På heimesida ligg oppmodinga om å vere med å fremje salmesongen i samband med ny salmebok og 75-års jubileum for NOPA (Norsk foreining for komponistar og tekstforfattar). Ein av hovudideane er at kyrkjelyden blir betre kjend med salmane, og då er det enklare å synge høgt i kyrkja når du kan songen frå før av. På salmekveld.no ligg det flust av ressursar til auka salmesongglede!

Salme-jukebox
På nettet kan du klikke deg fram til ein handfull salmar og høyre første vers med solist og piano. Så er det berre å følge på, og synge vidare på eiga hand. Salmane er henta både frå forslag til Norsk salmebok 2013 og Salmer 1997.

Kva skal du velje?
Heimesida har òg satt opp ulike salmepakkar. Her er det lista opp ei rekkje salmeforslag under overskriftene advent, pasjon, vinter, vår, sommar, haust og kveld. Både gamle og nye salmar er med, men salmebok må du halda deg med sjølv.

Utsnitt frå Adolph Tidemands Haugianerne, til inspirasjon for salmesong heime? (Måleriet eiges av Nasjonalmuseet)

{ 0 kommentarer }

Den nye salmeboka ble autorisert av Kirkemøtet i april 2012.
Salmeboka blir utgitt høsten 2013 og får tittelen «Norsk salmebok 2013».

Salmene som blir med i Norsk salmebok 2013.

Vet du at det går an å finne noen av de nye salmene i SAlmebok 2013 på Youtube?

Klikk å lenken under.

Salmer på Youtube

{ 0 kommentarer }

Your browser does not support iframes.

{ 0 kommentarer }