Menighetsråd og fellesråd

TYNSET KIRKELIGE FELLESRÅD (FR)


Leder: Ingunn Rognstad Grutle

 

Fellesrådet ble etablert 1.januar 1997. Etter den nye kirkeloven skal fellesrådet ha det administrativet og økonomiske ansvar for driften av kirker og kirkegårder på vegne av sokna. (Tynset, Tylldalen, Kvikne og Brydalen).

Fellesrådets oppgaver er beskrevet i § 16 i kirkeloven. Bygging, drift og vedlikehold av kirker. Anlegg, drift og forvaltning av kirkegårdene. Opprette og legge ned stillinger. Drift av kirke og prestekontor.

Kirkevergen er ansatt for å utøve det daglige administrative lederansvar i prestgjeldet på vegne av fellesrådet.

I Tynset prestegjeld er det Svein Borkhus  som er kirkeverge/daglig leder.

 

MENIGHETSRÅDENE

 

I tillegg til de valgte medlemmene sitter også soknepresten som medlem i menighetsrådene.

Tynset Menighetsråd:

Leder:  Anne Katrine Øverby Djupeng
Nestleder: Hans Petter Eidsvåg
Sekretær: Bjørn Ingvald Eidsvåg
Kasserer: May-Britt Skårsmoen
Anne Waal Amundsen (FR)
Ingunn Rognstad Grutle (FR)
Knut Roar Tangen
Ola Normann Brydalseggen
Tylldalen Menighetsråd.

Leder: Olav Horten (FR)
Nestleder:
Sekretær: Lars Hogstad
Kasserer:
Anne Grethe Moen
Torill Bolstad
Øyvind Røe
Marthe Tofastrud

Kvikne Menighetsråd.

Leder: Egil Guttorm Ween
Nestleder: Jan Haugan
Sekretær: Heira Schärer Stai
Kasserer: Ingeborg Scärer Nymoen (FR)
Jorid Knudssen Stai
Solveig Estensgård (FR)

Brydalen Menighetsråd.

Leder: Inger Elise Næss (FR)
Nestleder: Bjørn Tangen
Sekretær: Sigrunn P. Wangen (FR)
Kasserer: Per Johan Kverndal

Menighetsrådenes oppgave beskrives i §9 i kirkeloven. Menighetsrådene skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet. De har ansvar for kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni. Ansvar for bevilging av offer i soknet. Rådet medvirker også ved ansettelse av prester og andre kirkelige ansatte.