Diakoni

Felleskap og naturopplevelser

DET ER FOR TIDEN IKKE ANSATT DIAKON I TYNSET.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Det er en sentral side av det kristne menneskesynet at vi som mennesker er skapt i Guds bilde til å være medmennesker. Vi er utlevert til hverandre og er avhengig av hverandre. Samtidig er skaperverket avhengig av at menneskene tar sitt forvalteransvar på alvor.

Diakonitjenesten er for alle innbyggere uavhengig av kirketilhørighet og livssyn.

Besøkstjenesten

Besøkstjenesten omfatter sosialt samvær, felleskap, turer, kaffebesøk – alt avhengig av interesser og behov.

Besøksvenner har regelmessige gruppesamlinger for faglig påfyll og inspirasjon.

Ønsker du å få besøk eller ønsker du å være besøkstvenn så ta kontakt med diakonen på kirkekontoret. Du kan også be venner, familie eller andre om å formidle kontakt.

Diakonens besøkstjeneste

Diakonen er tilgjengelig for å lytte og samtale med mennesker som sliter med livet sitt på en eller annen måte. Det kan for eksempel gjelde psykisk/fysisk helse, sorg, ensomhet, relasjonsproblemer og åndelige spørsmål. Diakonen kan også gi informasjon om rettigheter og gi hjelp i å formidle kontakt med hjelpeapparatet.

Utgangspunktet for samtalen er hva den enkelte har behov for å snakke om. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du trenger et medmenneske å snakke med. Ingen ting er for lite eller spesielt.

Husk at diakonen har taushetsplikt.

Diakonen kommer også på besøk til dem som ønsker forbønn, en salme eller trenger noen ord til oppmuntring og støtte.

Har du noe på hjertet i forhold til menighet, diakonalt arbeid og behov for tjenester så ta gjerne kontakt.


IMG_5225

Andre diakonale tiltak:

Institusjonsbesøk
Vaffeltreff, hver torsdag i menighetshuset fra kl. 12.00-13.30

Sammen I Brydalen. Et møtested på tvers av kultur,tro og alder. En gang hver høst og vår.

Andakter

Sorggruppe

Deltagelse i gudstjenester/liturgisk arbeid bl. a  ved Diakoniens dag  og Allehelgen mm

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Institusjonsdag med besøk i menighetshus og kirka fra Institusjonene.

Internasjonal kafe

Pilegrimsvandring

Og flere enkelttiltak som blant annet;

Jul i felleskap
Åremålsbok