Dåp, Vigsel og Begravelse

Dåp

For information in English, follow this link >>

Vi forretter dåp under gudstjenestene i alle våre fire kirker. Du kan finne informasjon om hvilken dager det er gudstjeneste i din kirke gjennom menighetsbladet «vegen» eller en annen plass her på nettsidene.

Når du ønsker dåp, følger du følgende prosedyre:

 1. Ta kontakt med kirkekontoret (62 48 55 60). Du gjør avtale om ønsket dåpsdato. Vi noterer ditt navn og telefonnummer.
 2. Senest en uke før dåpsdato tar presten kontakt med deg for en dåpssamtale. Dere avtaler tid og sted for samtalen. Enten i ditt hjem eller kirkens kontor – alt etter ditt eget ønske.
 3. Under samtalen snakker presten om dåpens innhold og orienterer om det som skjer i kirken. Ved denne samtalen innhenter også presten de nødvendige informasjoner angående barnets navn, fødselsnummer og navn på faddere. Du vil også motta en gave fra menigheten.
 4. Vi møtes i kirken på den aktuelle dåpssøndag. Dåpsdagen er en store dag både for deg og din familie og hele menigheten.
Hvis dere ønsker å lese mer om dåp kan dere gjøre det her.

Velkommen til dåp!

Vigsel

Skal dere gifte dere?

Da er dere velkommen til vigsel i en av våre kirker i Tynset prestegjeld.

Ønsker dere vigsel i sommermånedene bør dere være ute i god tid, ettersom de fleste ønsker bryllup i juni, juli og august.

Nedenfor gir vi informasjon om forberedelsene før vigselen finner sted:

 1. Kontakt kirkekontoret for å avtale dato for vigsel.
 2. Fra 1 oktober 2004 må dere gå til folkeregisteret i deres bokommune for å fylle ut skjemaer for «prøving av ekteskapsvilkår».
 3. Dere bringer med kopi av prøvingsattesten til prestekontoret/presten hvor vigselen finner sted. Dette må skje i god tid i forkant av vigselen.
 4. Om dere har spesielle ønsker for musikk under vigselen, må dere kontakte organisten i god tid for nærmere avtaler.
 5. Dere avtaler tid for vigselssamtale med presten. Samtalen finner sted i kirken hvor vigselen skal foregå, som oftest noen få dager før vigselen. Der vil det også bli en praktisk øvelse/gjennomgang av vigselsritualet.
 6. Om dere ønsker å pynte i kirken før vigselen, må dere ta kontakt med kirkekontoret som vil være behjelpelig med tilgang til kirkerommet dagen før vigselen finner sted.

Så håper vi at det blir en stor og minnerik dag både for brudepar, familie og venner!

De offentlige skjemaene fåes ved henvendelse til Folkeregisteret, eller de kan lastes ned her:

Lykke til!

Begravelse

Når en av våre nærmeste går bort, føler vi på savn, smerte og ofte kaos rundt oss. I denne situasjon ønsker vi å møte deg på en best mulig måte, og gi deg noen råd som kan gjøre det noe lettere i en vanskelige tid.

 1. Ta kontakt med kirkevergen for å klarere gravplass.
 2. Avtal på et tidlig tidspunkt sted og tid for samtale med prest. I samtalen med presten er du fri til å søke råd i en vanskelig tid. Samtidig vil dere også samtale mer konkret om selve gravferden, valg av salmer m.m, og du kan gi presten veiledning og råd i hans arbeid med å lage minnetale. Det er også mulig å foreslå bibeltekster til andaktsdelen.
 3. Under gravferda i kirken kan du eller andre i familien holde minnetalen, eller kanskje si noen få ord i forbindelse med kransenedleggelse. Du er fri til å komme med ønsker i forbindelse med gravferda.
 4. Det er samtidig veldig viktig at du tidlig tar direkte kontakt med organist angående musikk, eller om du ønsker eksterne musikalske innslag. Vi har en egen CD med forslag til musikk på kontoret som du kan lytte til. Organisten har det musikalske ansvar.
 5. Du kan velge å trykke sangene på et eget ark eller bruke salmebøkene i kirken. Venter du mange deltagere i gravferda, kan det være formålstjenlig med trykte ark.
 6. I dagene før gravferda er du fri til å ta kontakt med prest eller kirkekontor så ofte du skulle ønske det. Det kan være trygt å snakke med andre når mye er kaotisk og vanskelig.
 7. Forøvrig er kirken også tilgjengelig og tilstede for deg i tiden etter at gravferda er over. Spesielt da er det viktig å søke hjelp og støtte hos andre mennesker.