Musikkvalg ved vigsler

Musikken i en vigsel betyr mye for helhetsopplevelsen, og det kan være lurt å møte organisten i kirken før alt blir bestemt. Organsiten vil da spille et utvalg musikkstykker for å hjelpe dere til å gjøre en bestemmelse. Noen par velger tradisjonelle bryllupsmarsjer som Wagner og Mendelsohn, men det finnes mange andre flotte alternativer! Noen har også egne ønsker, og det er bra! Organisten vil da prøve å imøtekomme disse ønskene, men vær snill å tenke på at det kan være tilfeller da tida er for travel eller for knapp til å øve inn et nytt repertoar. Det er derfor viktig at dere tar kontakt med organisten så snart som mulig i planleggingsfasen..

Hvis dere ønsker at andre musikere eller sangere skal medvirke, vær så snill å avklare dette med organisten først. Da må du huske at:

  1. Du er ansvarlig for betaling til musikere utenom organisten. Vanligvis tar de en godtgjøring for sin deltakelse.
  2. Soloinnslag som ikke står i salmebøker tar du opp med organisten og presten med hensyn til at musikk/tekst passer til den kirkelige handlingen.
  3. Når det gjelder video-opptak i kirken må vi respektere regler som gjelder opphavsrettigheter til tekstforfattere og komponister. I slike tilfeller kan det bli en ekstra kostnad.