Møteplan Tynset normisjon

 

FORELØPIG OPPSATTE DATOER:

 

Møtene holdes på Misjonshuset kl. 19.30 der ikke annet er angitt.
Forandringer kan forekomme – følge med på plakatene.
Enkel kaffeservering på møtene – ta med kopp.
Vær med og be for møtene og arbeidet vårt.

 

Hilsen styret for Tynset Normisjon.