KONTAKT

For information in English, follow this link >>

KIRKEKONTOR

Tynset kirkelige fellesråd
Kirkeegga, 2500 Tynset
E-post:  post@tynsetkirke.no

Kontortid: Mandag – fredag, kl. 10.00-14.00

Svein Borkhus - Kirkeverge
Kirkekontor: 62 48 55 62
Mobil: 91308100
E-post: svein.borkhus@tynsetkirke.no

Liv Kari Fremmergård Larsen - Saksbehandler
Kontor: 62 48 55 67
Mobil: 90979305
E-post: saksbehandler@tynsetkirke.no

Ola Aaeng Næsteby – Saksbehandler prost/fellesråd
Kontor: 62 48 55 69
Mobil: 919 92 540
E-post: post@tynsetkirke.no

PRESTENE:

Simen Simensen – Prost
Kontor: 62 485563
Mobil: 99691913
E-post: tynsetprost@tynsetkirke.no

Tina Solbakken– Sokneprest
Kontor: 62 48 55 66
Mobil: 913 88 102
E-post: sokneprest@tynsetkirke.no

MUSIKERE:

Karin Eline Hartviksen - Kantor
Mobil: 901 06 003
E-post: karin.eline.hartviksen@ntebb.no

Lars Gustav Moldstad – Kantor
Mobil: 48107465
E-post: lars-g-m@online.no

TROSOPPLÆRER:
Hilde Gellein Løkken
Mobil: 97105333
E-post:
hilde@tynsetkirke.no

KIRKESTAB:

Kjerstin Fremmergård – Kirketjener (Tynset)
Kontor: 62 48 55 70
Mobil: 924 50 391
E-post: kjerstin@tynsetkirke.no

Anders Halvorsen – Kirketjener (Tylldalen/Brydalen)
Kontor: 62 48 55 70
Mobil: 95294604
E-post: andersh@tynsetkirke.no

Kai-Stein Gjelten – Klokker (Tynset/Tylldalen)
Privat: 62 48 47 18
Mobil: 909 47 925
E-post: kgjelten@online.no

Sondre Anders Frengstad – Kirketjener (Kvikne)
Privat: 62 48 42 16
Mobil: 905 04 083
E-post: kvikne@falcknett.no

Jorid Knudsen Stai - Klokker (Kvikne)
Mobil: 97146479
E-mail: helgstai@bbnett.no

ANDRE:

Tynset kirkelige fellesråd 
Ingunn Rognstad Grutle
Mobil: 90567994
E-post: ingunn-r-Grutle@Hotmail.com

Menighetsråd
Hans Petter Eidsvåg - Leder i Tynset m.h.r.
Mobil: 99726152
E-post: hpeids@gmail.com

Olav Horten - Leder i Tylldalen m.h.r.
Telefon: 62 48 61 42
Mobil: 911 75 587
E-post: olav.horten@fjellnett.no

Egil Guttorm Ween -Leder i Kvikne m.h.r.
Mobil: 918 50 825
E-post: eween@online.no

Inger Elise Næss - Leder i Brydalen m.h.r.
Tlf.: 62 48 65 55
Mobil: 952 33 621
E-post: rul4@online.no

Vegen
Gunnar Gran – red. sekretær
E-post: vegen@tynsetkirke.no