KONFIRMANTUNDERVISNING

Tynset

Høst 2017

dato Når hva hvor tematikk
27. aug 1100-13.00  Presentasjonsgudstjeneste
+ infomøte med
foreldre/foresatte
Tynset kirke Velkommen som konfirmant!
22. sept 18.00-21.00 Endelig fredag –
alle
Kick-off.  
Tron MatInfo (utdeling av konf logg)FellesundervisningGrupperLiturgisk avslutning
27. okt 18.00-21.00 Endelig fredag – alle Tron Mat FellesundervisningGrupperLiturgisk avslutning
8. des 18.00-21.00 Endelig fredag – lokal  Tynset kirke Mat FellesundervisningForberede LysmesseØve til SalmeslagetLiturgisk avslutning
10. des 10.00-13.00 Lysmesse  Tynset kirke Lysmesse medamerikansk lotteri og salg av adventslys.

 

Alle konfirmanter forventes å møte på minst 8 gudstjenester: 4 gudstjenester er obligatoriske (se rød skrift). 4 velger du selv.

Konfirmantene får utdelt en konfirmantbok med oppmøtelogg. Ta den med til gudstjenesten og få presten til å skrive under etter gudstjenesten.

Blant de som har gått på 8 gudstjenester (eller mer) trekker vi på siste samling en vinner av to kinobilletter til Tynset kino.

Ta med til undervisning: KonfLogg og bibel.

Vår 2018

26. jan 18.00-21.00 Endelig fredag – alle
(med foreldre
informasjon
18.00-18.30)
Tron Mat Fellesundervisning

Øve til SalmeslagetGrupperLiturgisk avslutning
09.-11. feb fre- søn Leir Håkons hall Lillehammer Se egen info/brosjyre

?

Lør 10-18 Det store
Salmeslaget
  Konsert
16. mars 18.00-21.00 Endelig fredag – alle Tron Mat FellesundervisningFasteaksjon – ekstern. GrupperLiturgisk avslutning
20. mars   Fasteaksjon  Hjemmenighet  
 13. april 18.00-21.00 Endelig fredag – lokal  Tynset kirke MatFellesundervisningØve til samtalegudstj.Grupper Liturgisk avslutning
April/mai   Samtalegudstjeneste  Tynset kirke  
25. mai 18.00-21.00 Endelig fredag – lokal   Tynset kirke Mat FellesundervisningKappeprøvingFotograferingØving til konfirmasjonLiturgisk avslutning
2. juni 11.00 og 13.30 Konfirmasjon  Tynset kirke Hurra!

                                                                                                                                     OBS: Nytt foreldremøte med informasjon om leir, fasteaksjon, samtalegudstjeneste og konfirmasjon 26. januar 2018.

 

Velkommen!

Konfirmantundervisning

Kvikne

Høst 2017

 

dato Når hva hvor tematikk
3. sept 1100-13.00  Presentasjonsgudstjeneste + infomøte med foreldre/foresatte Kvikne kirke Velkommen som konfirmant!
22. sept 18.00-21.00 Endelig fredag – alleKick-off.   Tron MatInfo (utdeling av konf logg)FellesundervisningGrupper

Liturgisk avslutning

27. okt 18.00-21.00 Endelig fredag – alle Tron Mat FellesundervisningGrupperLiturgisk avslutning
6. des 15.00-17.30 Endelig onsdag – lokal  Kvikne kirke Mat FellesundervisningForberede LysmesseØve til Salmeslaget

Liturgisk avslutning

10. des 10.00-13.00 Lysmesse  Kvikne kirke Lysmesse medamerikansk lotteri og salg av adventslys.

 

Alle konfirmanter forventes å møte på minst 8 gudstjenester: 4 gudstjenester er obligatoriske (se rød skrift). 4 velger du selv.

Konfirmantene får utdelt en konfirmantbok med oppmøtelogg. Ta den med til gudstjenesten og få presten til å skrive under etter gudstjenesten.
Blant de som har gått på 8 gudstjenester (eller mer) trekker vi på siste samling en vinner av to kinobilletter til Tynset kino.

Ta med til undervisning: KonfLogg og bibel.

 

Vår 2018

 

26. jan 18.00-21.00 Endelig fredag – alle(med foreldre informasjon 18.00-18.30) Tron Mat FellesundervisningØve til SalmeslagetGrupper

Liturgisk avslutning

09.-11. feb fre- søn Leir Håkons hall Lillehammer Se egen info/brosjyre

?

Lør 10-18 Det store Salmeslaget    Konsert
16. mars 18.00-21.00 Endelig fredag – alle Tron Mat FellesundervisningFasteaksjon – ekstern. Grupper

Liturgisk avslutning

20. mars   Fasteaksjon  Hjemmenighet  
 April/mai 15.00-17.30 Endelig onsdag – lokal  Kvikne kirke MatFellesundervisningØve til samtalegudstj.Grupper

Liturgisk avslutning

April/mai   Samtalegudstjeneste  Kvikne kirke  
6. juni 15.00-17.30 Endelig onsdag – lokal   Kvikne kirke Mat FellesundervisningKappeprøvingFotografering

Øving til konfirmasjon

Liturgisk avslutning

9. juni 12.00 Konfirmasjon  Kvikne kirke Hurra!

 

OBS: Nytt foreldremøte med informasjon om leir, fasteaksjon, samtalegudstjeneste og konfirmasjon 26. januar 2018.

 

 

 

Velkommen!

Konfirmantundervisning

Tylldalen

Høst 2017

dato Når hva hvor tematikk
17. sept 1100-13.00  Presentasjonsgudstjeneste + infomøte med foreldre/foresatte Tylldalen kirke Velkommen som konfirmant!
22. sept 18.00-21.00 Endelig fredag – alleKick-off.

 

Tron MatInfo (utdeling av konf logg)

Fellesundervisning

Grupper

Liturgisk avslutning

21. okt 10.00-12.00 Omvisning og lunsj i Tylldalskjerkja sammen med konfirmantene fra Alvdal Tylldalen kirke – Ansvarlig Lars Hogstad
27. okt 18.00-21.00 Endelig fredag – alle Tron Mat Fellesundervisning

Grupper

Liturgisk avslutning

1. des 15.30-18.00(ungdommene tar buss fra skolen rett til kirka) Endelig fredag – lokal  Tylldalen kirke Mat Fellesundervisning

Forberede Lysmesse

Øve til Salmeslaget

Liturgisk avslutning

3. des 10.00-13.00 Lysmesse  Tylldalen kirke Lysmesse medamerikansk lotteri og salg av adventslys.

Alle konfirmanter forventes å møte på minst 8 gudstjenester: 4 gudstjenester er obligatoriske (se rød skrift). 4 velger du selv.

Konfirmantene får utdelt en konfirmantbok med oppmøtelogg. Ta den med til gudstjenesten og få presten til å skrive under etter gudstjenesten.
Blant de som har gått på 8 gudstjenester (eller mer) trekker vi på siste samling en vinner av to kinobilletter til Tynset kino.

Ta med til undervisning: KonfLogg og bibel.


Vår 2018

26. jan 18.00-21.00 Endelig fredag – alle(med foreldre informasjon 18.00-18.30) Tron Mat Fellesundervisning

Øve til Salmeslaget

Grupper

Liturgisk avslutning

09.-11. feb fre- søn Leir Håkons hall Lillehammer Se egen info/brosjyre

10. mars

Lør 10-18 Det store Salmeslaget  Tynset kirke Konsert
16. mars 18.00-21.00 Endelig fredag – alle Tron Mat Fellesundervisning

Fasteaksjon – ekstern.

Grupper

Liturgisk avslutning

20. mars   Fasteaksjon  Hjemmenighet  
 April/mai 15.30-18.00
(ungdommene
tar buss fra
skolen rett til
kirka)
Endelig fredag – lokal  Tylldalen kirke MatFellesundervisning

Øve til samtalegudstj.

Grupper

Liturgisk avslutning

April/mai   Samtalegudstjeneste  Tylldalen kirke  
mai 15.30-18.00
(ungdommene tar buss fra skolen rett til kirka)
Endelig fredag – lokal 

 

Tylldalen kirke Mat Fellesundervisning

Kappeprøving

Fotografering

Øving til konfirmasjon

Liturgisk avslutning

26. mai 12.00 Konfirmasjon  Tylldalen kirke Hurra!

 

 

OBS: Nytt foreldremøte med informasjon om leir, fasteaksjon, samtalegudstjeneste og konfirmasjon 26. januar 2018.

 

Velkommen!