Meny
Diakoni
Trosopplæring
Vedtekter for gravplassene
Kirkene våre
Tynset kirkelige fellesråd
Menighetsrådene
Kontakt oss
Kontakt Tynset kirkelige fellesråd
Kontakt menighetsrådene
Ansatte
Kalender
26 September
12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Kvikne kirke
27 September
11:00 Familiegudstjeneste i Brydalen Kirke
19:00 Gudstjeneste, Tynset kirke
04 Oktober
11:00 Gudstjeneste i Tynset Kirke
11 Oktober
11:00 Gudstjeneste, Tylldalen kirke
19:00 Gudstjeneste, Kvikne kirke

Kontaktinfo

Tynset kirkelige fellesråd
Vedalen 51
2500 Tynset
Telefon 62 48 55 69
E-post: post@tynsetkirke.no

Kontortid:
Mandag-fredag Kl.10.00-14.00


http://www.tynset.kirkene.net/img/23_08_2019_Diverse/besok_oss_pa_facebook.png

 

RÅD VED BEGRAVELSER

Gitt smittepress i regionene prøver vi i begravelser å åpne opp for 50 personer (inkludert ansatte) i Tynset kirke, 30 i Kvikne og Tylldalen kirker og 20 i Brydalen kirke. Begravelser er en samfunnsmessig viktig sermoni og det må være høyde for å kunne avvikle dette.

De nye oppjusterte tallene for deltakere i begraveler forutsetter:

  1. Organisering slik at en unngår kø inn/ut av kirka. Det er nok lurt at noen styrer dette slik at en liten gruppe med mennesker setter seg i gangen. Ha tilgjengelig antibac som alle bruker før de går inn.
  2. Personer som er syke med luftveisinfeksjoner eller er i karantene kan ikke komme. Dersom det er nære pårørende til familien, kan man forsøke å flytte tidspunktet for begravelse eller minnestund, slik at dette lar seg løse. Her går det an å rådføre seg med kommunelegen ved spesielle tilfeller. Her er det viktig for folk å få forståelse av at man forsøker å etterkomme ønskene så langt man kan.
  3. Avstand: 2 meter om mulig mellom personer som ikke er i samme husstand. Ha fokus på å unngå kø inn og ut av kirka. Håndhilsen og fysisk kontakt bør erstattes med et nikk. Dersom noen skille finne på å klemme eller håndhilse - vis forståelse for dette, ikke irettesette.
  4. Minnesamvær bør som hovedregel ikke arrangerest. Kan være noe man planlegger på senere tidspunkt.

Vær OBS på at mange i begravelser er i risikosone og det er viktig at man organiserer begravelsn så trygg som mulig.

Om smittefaren øker, kan det hende vi må gå ned på antallet igjen.

  
Av: Trond Gellein Løkken   Publisert: 28.04.2020
 
Linker
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:


 

Copyright © 2015 Tynset kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no