Meny
Diakoni
Trosopplæring
Vedtekter for gravplassene
Kirkene våre
Tynset kirkelige fellesråd
Menighetsrådene
Kontakt oss
Kontakt Tynset kirkelige fellesråd
Kontakt menighetsrådene
Ansatte
Kalender
26 September
12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Kvikne kirke
27 September
11:00 Familiegudstjeneste i Brydalen Kirke
19:00 Gudstjeneste, Tynset kirke
04 Oktober
11:00 Gudstjeneste i Tynset Kirke
11 Oktober
11:00 Gudstjeneste, Tylldalen kirke
19:00 Gudstjeneste, Kvikne kirke

Kontaktinfo

Tynset kirkelige fellesråd
Vedalen 51
2500 Tynset
Telefon 62 48 55 69
E-post: post@tynsetkirke.no

Kontortid:
Mandag-fredag Kl.10.00-14.00


http://www.tynset.kirkene.net/img/23_08_2019_Diverse/besok_oss_pa_facebook.png

 

RÅD VED BEGRAVELSER

Begravelser utgjør en betydelig smittefare, deltakerne i begravelser er også eldre og risikoutsatte personer.

Kommunelegens anbefalinger er å arrangere så små begravelser som overhode mulig for kun nærmeste familie/pårørende, og ber alle om å se an situasjonen og planlegge minnesamvært på et senere tidspunkt.

Særlig over 20 personer i Tynset kirke vil ikke kommunelegen anbefale, og de må sitte så spredt som mulig. Man kan for eksempel  bukke i stedet for å håndhilse eller klemme.

Det kan også være en løsning å bruke de større kirkene i regionen til begravelser, innarbeide gode rutiner for desinfeksjon ved inngang og at man sprer deltakerne mest mulig ut i kirka. .

Det betyr at man må sette enda større begrensinger til antallet i de minste kirkene.

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i tråd med helsefaglige råd og myndighetenes beslutninger.

  
Av: Trond Gellein Løkken   Publisert: 19.03.2020
 
Linker
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:


 

Copyright © 2015 Tynset kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no