Meny
Diakoni
Trosopplæring
Babysang
Kirkene våre
Tynset kirkelige fellesråd
Menighetsrådene
Kontakt oss
Kontakt Tynset kirkelige fellesråd
Kontakt menighetsrådene
Ansatte
Kalender
31 Mai
11:00 Gudstjeneste, Tynset kirke
21 Juni
11:00 Gudstjeneste, Tynset kirke
28 Juni
11:00 Gudstjeneste, Kvikne kirke
12 Juli
12:00 Gudstjeneste, Tynset bygdemuseum
26 Juli
12:00 Gudstjeneste, Setermesse Kvikne
19:00 Gudstjeneste, Tynset kirke

Kontaktinfo

Tynset kirkelige fellesråd
Vedalen 51
2500 Tynset
Telefon 62 48 55 69
E-post: post@tynsetkirke.no

Kontortid:
Mandag-fredag Kl.10.00-14.00


http://www.tynset.kirkene.net/img/23_08_2019_Diverse/besok_oss_pa_facebook.png

 

Kirkevalget 2019

Forhåndsstemming ved Kirkevalget
Det er anledning til å avgi forhåndstemmer ved menighetsråds- og bispedømmerådsvalget.

  1. Er du manntallsført i Brydalen sokn, Kvikne sokn, Tylldalen sokn eller Tynset sokn, kan du i perioden 11. august til 6. september forhåndsstemme på Tynset kirkekontor i kontorets åpningstider, mandag-fredag, kl 10.00-14-00.
  2. Er du manntallsført i et annet sokn utenfor Tynset, kan du i perioden 11. august til 2. september forhåndsstemme på Tynset kirkekontor i kontorets åpningstider, mandag-fredag, kl. 10.00-14-00

Menighetsrådsvalg
Her finner du listene til de forskjellige soknene ved årets menighetsrådsvalg: 

   Brydalen         Kvikne          Tylldalen          Tynset

Valg til bispedømmeråd/Kirkemøte
Det skal velges syv lek medlemmer til Hamar bispedømmeråd ved direkte valg. For første gang foreligger det tre ulike lister til valg av leke medlemmer ved Kirkevalget i 2019 i Hamar bispedømme; Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes liste.

Her finner du lenker til de ulike listene, så du kan bli bedre kjent med listene og personene som stiller til valg.

   KORT PRESENTASJON AV KANDIDATENE PÅ DE TRE LISTENE

   BØNNELISTA          NOMINASJONSKOMITEENS LISTE          ÅPEN FOLKEKIRKES LISTE

  
Av: Trond Gellein Løkken   Publisert: 09.08.2019
 
Linker
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:


 

Copyright © 2015 Tynset kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no