HVA SKJER?

INNSETTELSESGUDSTJENESTE FOR VÅR NYE SOKNEPREST, SØNDAG, DEN 4. SEPTEMBER KLOKKA 19.00 I TYNSET KIRKE

Tidligere prostiprest, Tina Solbakken, blir ny sokneprest i Tynset og innsettes i stillingen førstkommende søndag. Hun har det siste 1 1/2 år vært trosopplærer i Nord-Østerdal prosti og vikarprest i Tynset. Vi er svært glade for at Tina blir sokneprest i Tynset og ønsker henne varmt velkommen!

Aktiviteter i Tynset kirke

LYS VÅKEN JENTE

Det er mange aktiviteter som foregår utenom gudstjenestene. I disse sammenhengene ønsker vi å skape nære og uformelle sammenkomster. Utover dette ønsker vi også å grave dypere i hva den kristne tro dreier seg om.

Forskjellige aktiviteter for barn og unge finner du under “Barn og ungdom”.

 

 

428px-Waffle_Maker

Vaffeltreff i Tynset Menighetshus

Hver torsdag inviteres alle til en uformell sammenkomst mellom  kl. 12.00– 13.30.
Vaffeltreff er et sosialt møtested for deg som vil se kjentfolk og/eller treffe nye mennesker. Vaffeltreff er både for deg som vil stikke innom på en kort visitt en gang iblant, – eller ønsker et sosialt tilbud noen timer hver uke.

Vi hygger oss med kaffe og vafler. På slutten av samlingen er det mulighet til å være med på allsang og lytte til pianospill.

Det koster ikke noe å delta på vaffeltreff, men det er mulighet til å gi noen penger til dekning av serveringsutgiftene. Overskuddet går til Norsk kirke i utlandet.

 

 

Samtalegrupper i Tylldalen

Kontaktpersoner: Svanhild og Lars Hogstad: 62 48 60 80.

Tylldalen barneklubb

For tiden ikke i funksjon.

 

Misjonsforeninger som samles i hjemmene:

Eggen misjonsforening.
Kontaktperson: Solveig Lunåsmo tlf: 6248 0574

Fådalen misjonsforening.
Kontaktperson: Tone Gjelten tlf: 6248 4730

Fåset misjonsforening.
Kontaktperson: Gi oss beskjed

Aaen Misjonsforening.
Kontaktperson: Liv Rognstad tlf: 6248 0114

Normisjon, møter annenhver tirsdag i Misjonshuset
Se eget program. Kontaktperson: Liv Paula Sørhus tlf: 6248 0960