GUDSTJENESTER

Tirsdag 09.05.2017
Kvikne kirke  kl. 19:00 Gudstjeneste

Onsdag 10.05.2017
Brydalen kirke  kl. 20:00 Salmekveld

Torsdag 11.05.2017
Tylldalen kirke  kl. 19:00 Gudstjeneste

Søndag 14.05.2017             5. søndag i påsketiden
Tynset kirke  kl. 11:00 Gudstjeneste. Visitas (økumenisk).
Menighetshuset  kl. 12:00 Visitasforedrag

Onsdag 17.05.2017             17. mai
Tynset kirke  kl. 10:00 Familiegudstjeneste
Kvikne kirke  kl. 12:00 Familiegudstjeneste
Tylldalen kirke  kl. 12:00 Familiegudstjeneste

Lørdag 27.05.2017
Tylldalen kirke  kl. 12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste

Lørdag 03.06.2017             Pinseaften
Tynset kirke  kl. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste
Tynset kirke  kl. 13:30 Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 04.06.2017             Pinsedag
Tynset kirke  kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste

Mandag 05.06.2017              2. pinsedag
Brydalen kirke  kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste

Lørdag 10.06.2017
Kvikne kirke  kl. 12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 18.06.2017             2. søndag i treenighetstiden
Tynset kirke  kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 02.07.2017             4. søndag i treenighetstiden
Kvikne kirke  kl. 11:00 Familiegudstjeneste
Tynset kirke  kl. 19:00 Gudstjeneste