GUDSTJENESTER

Søndag 14.01.2018                       2. søndag i åpenbaringstiden
Tynset kirke  kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 21.01.2018             3. søndag i åpenbaringstiden
Tylldalen kirke  kl. 14:00 Gudstjeneste             

Søndag 28.01.2018             Såmannssøndagen
Tynset kirke  kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 04.02.2018             Kristi forklarelsesdag
Kvikne kirke  kl. 11:00 Gudstjeneste
Brydalen kirke  kl. 19:00 Folketonemesse

Tirsdag 06.02.2018
Tynset kirke  kl. 19:00 Gudstjeneste.  Samenes nasjonaldag

Søndag 18.02.2018             1. søndag i fastetiden
Tylldalen kirke  kl. 11:00 Gudstjeneste     

Søndag 25.02.2018             2. søndag i fastetiden
Tynset kirke  kl. 11:00 Folketonemesse

Søndag 04.03.2018             3. søndag i fastetiden
Brydalen kirke  kl. 11:00 Gudstjeneste
Kvikne kirke  kl. 19:00 Folketonemesse

Søndag 11.03.2018             4. søndag i fastetiden
Tynset kirke  kl. 12:00  Gudstjeneste på skistua
Tylldalen kirke  kl. 19:00 Folketonemesse

Søndag 25.03.2018             Palmesøndag
Kvikne kirke  kl. 11:00 Familiegudstjeste med høytidskor