GUDSTJENESTER

Søndag 26.03.2017      Maria budskapsdag
Tynset kirke  kl. 11:00 Familiemesse

Søndag 02.04.2017      4. søndag i fastetiden
Tynset kirke  kl. 11:00 Misjonsgudstjeneste

Søndag 09.04.2017                       Palmesøndag
Kvikne kirke  kl. 11:00 Familiegudstjeneste med høytidskor.

Torsdag 13.04.2017            Skjærtorsdag
Savalen  kl. 12:00 Gudstjeneste
Tylldalen kirke  kl. 19:00 Høytidsgudstjeneste
Tynset kirke  kl. 19:00 Høytidsgudstjeneste

Lørdag 15.04.2017             Påskeaften
Tynset kirke  kl. 23:00 Gudstjeneste

Søndag 16.04.2017             Påskedag
Brydalen kirke  kl. 09:00 Høytidsgudstjeneste
Kvikne kirke  kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste
Tynset kirke  kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste

Mandag 17.04.2017            2. påskedag
Tylldalen kirke  kl. 11:00 Familieemesse med høytidskor

Mandag 01.05.2017     1. mai
Lonåsen Grendehus  kl. 11:00 Gudstjeneste

Tirsdag 09.05.2017
Kvikne kirke  kl. 19:00 Gudstjeneste

Onsdag 10.05.2017
Brydalen kirke  kl. 20:00 Salmekveld

Torsdag 11.05.2017
Tylldalen kirke  kl. 19:00 Gudstjeneste

Søndag 14.05.2017             5. søndag i påsketiden
Tynset kirke  kl. 11:00 Gudstjeneste. Visitas (økumenisk).
Menighetshuset  kl. 12:00 Visitasforedrag

Onsdag 17.05.2017             17. mai
Tynset kirke  kl. 10:00 Familiegudstjeneste
Kvikne kirke  kl. 12:00 Familiegudstjeneste
Tylldalen kirke  kl. 12:00 Familiegudstjeneste

Lørdag 27.05.2017
Tylldalen kirke  kl. 12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste

Lørdag 03.06.2017             Pinseaften
Tynset kirke  kl. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste
Tynset kirke  kl. 13:30 Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 04.06.2017             Pinsedag
Tynset kirke  kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste

Mandag 05.06.2017              2. pinsedag
Brydalen kirke  kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste

Lørdag 10.06.2017
Kvikne kirke  kl. 12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 18.06.2017             2. søndag i treenighetstiden
Tynset kirke  kl. 11:00 Gudstjeneste

Søndag 02.07.2017             4. søndag i treenighetstiden
Kvikne kirke  kl. 11:00 Familiegudstjeneste
Tynset kirke  kl. 19:00 Gudstjeneste