Trosopplæring

 

ru tynset

Barn og unge i  Tynset menigheter 2015:

Menighetene i Tynset vil at alt menighetsliv gjennomsyres av tiltak for barn og unge, at de er en del av menighetene og at de integreres på en naturlig måte i tenkningen rundt menighetene og gudstjenesteliv.

Tilrettelegging: Alle er hjertelig velkommen til våre samlinger. Noen barn har spesielle behov. Vennligst ta kontakt, så kan vi snakke om hvordan vi kan tilrettelegge på en best mulig måte. Ved måltider kan vi bl.a. servere  et glutenfritt alternativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hobbyklubb – klubben er tilknyttet Normisjon.

 

Hvem? For alle gutter og jenter i 4.-7. klassetrinn

 

Hva? Vi lager gjenstander, som blir ferdig hver gang, synger, hører bibelfortellinger og har det gøy sammen

 

Når? En lørdag i måneden kl.11.00-13.00

 

Hvor? I hobbyrommet i kjelleren på Misjonshuset på Tynset

 

Datoer:

 

Pris?  ,- for hele høstsesongen 2013, for hobbyting og mat

 

Kontaktperson: Marianne S. Støen – 994 87 151

 

 

 

 

 

 

 

Sprell levende – familiegudstjenester:

 

Hvem? For alle mellom 0-100 år

Hva? Høsttakkefest, utdeling av 4-årsbok,lysmesse m.m.

Hvor?

Når? .

Kontaktperson?

  img_252c

wosm2

 

Speidergruppa: Speidergruppa er tilknyttet KFUK/KFUM.
Gruppen er delt i 1. – 4. klassetrinn og ungdomsskoletrinn.
For mer informasjon kontakt Kristen Bay, tlf: 996 26 856/62 48 18 22,superbay@live.no. nettside: kmspeider.no.

Møtetidspunkt annenhver torsdag kl. 18-19.30. Pris: 600,-

Speiderplan: Henvendelse til Kristen Bay.img_1792c 2

 

img_213c

Barneklubben i Tylldalen:

Er for tiden ikke i funksjon.

img_215c

Lørdagsklubben på Kvikne: klubben er tilsluttet Norsk Misjonsselskap.

Hvem? For alle barn fra 4-14 år.

Hva? Vi hører bibelfortellinger, synger, lager hobbyting og spiser sammen.

Hvor? Kirkestuggu, Kvikne

Når? En lørdag i måneden kl.11.00-12.30 (sjekk oppslagstavler og www.kvikne.no) 

Datoer:

Pris? 50,-

Kontaktpersoner: Monica Moen 957 91 075  og Elin Berger Aalbu 971 47 804img_219c

 

Utdeling av 4-årsbok: I høst blir alle 4-åringer invitert til kirken hvor alle 4-åringer får en bok. Invitasjonene sendes ut i august/september. Kontaktperson:

Hvem? Barn født i 2011  får skriftlig informasjon

Hva?  Søndag er det familiegudstjeneste, hvor vi også deler ut «Et år med ring» til alle 4-åringene som vil ha den. Etterpå skal vi se film, synge, leke, gå på oppdagelsestur i kirken og spise litt sammen.

Hvor? I alle de lokale kirkene.

Når? Se gudstjenestelisten.

 

img_2769c

 

Soul children: Koret er tilknyttet Acta – Normisjon.
Vi synger gospel, pop og rock med koreografi til.

Hvem?
Kor for alle fra . klassetrinn og oppover.

Hva? Sang og koropplevelser for alle spreke gutter og jenter. I pausen spiser vi litt sammen og hører bibelfortellinger

Hvor? Misjonshuset, Tynset (like nedenfor Statoil)

Når? Annenhver tirsdag i oddetallsuker kl.15.00- 17.00

Pris?

Kontaktperson: Gunhild H. Lorentzen,Tlf: 907 58 741

 

dueflukt_linje_beige_web

 

angel_1

Lys Våken

Hvem? Alle fra 6. klassetrinn

Hva? En opplevelse du må få med deg! Gudstjeneste, sang, fortelling.

Hvor?

Når?

Kontaktperson:

 

Tårnagent

Tårnagentene

Hvem? For alle nysgjerrige 8-åringer

Hva? Gjennom bibelfortellinger skal vi utforske, løse oppdrag og mysterier

Hvor?

Når?

Kontaktperson:

 

img_1747c

Program for Lørdagsklubben  på Kirkestuggu , Kvikne
Kl. 11.00-12.30
Alder: 4-14 år
Dato
 FortellingKHTemaServering
30. januarHellig tre kongersnøfnuggVinterBoller m pålegg
27. februarDen bortkomne sønnenrisFastelavnFastelavnsboller
20. marsPåskekorsPåskeSandwich
24. april5 små brød og 2 fiskerfiskVårPizzasmørebrød
29. maiKirkens bursdagsommerfuglPinse/sommerGrønt m dipp
Hilsen
Kari Beate             Kristin             Ruth
OBS
Dette er bare en kladd
Hvis jeg ikke hører noe fra dere, så regner jeg med at dette er ok.
Så vil jeg sette det litt barnevennligt opp.
Med vennlig hilsen
Ruth Byg Nordhaug
Menighetspedagog
Eggen
2500 Tynset
Kontor 6248 5560
Mobil 9861087

Tynset Menighet: Det planlegges forskjellige  arrangementer for barn og unge. Følg med på nettsiden og i lokalavisene.

Tynset kirke har etablert en koselig barnekrok som blir godt brukt av barn under gudstjenester og andre arrangementer.  Det er et bredt utvalg av spill, bilder, tegnesaker og bøker som alle barn er hjertelig velkommen til å benytte seg av.  Utskifting av spill,bøker etc. blir byttet ut og fornyet minst 4 ganger i året.

Roll-ups.jpeg