Innlegg av:

prost

Kriseteam i Tynset kommune

27 januar 2010

Som i alle kommunene i Norge har også Tynset kommune et kriseteam. Her er mye ekspertise og fagkunnskap samlet for å kunne gå inn og å yte en akutt-innsats de nærmeste dagene etter et større ulykke eller ved andre hendelser som krever ekstra oppmerksomhet og innsats. Kriseteamet er et viktig supplement til andre akuttberedskaps-ordninger som [...]

Les mer →