Innlegg av:

edit

Gudstjeneste – dikt av Hans Børli

22 august 2013

  Gudstjeneste Jeg sitter her i en kirke av skogduft og dogg en dag. Linnea ringer til messe med lydløse klokkeslag. Og presten har intet ansikt og prekenen har ingen ord. Det hellige sakramente er angen av vårlig jord. En løvsanger kvitrer ved redet, en bille bestiger et strå. Og dypt i den signede stillhet [...]

Les mer →

Salmekveld i heimen

6 september 2012

Nye og gamle salmar er for gode til å berre bli sunge i kyrkje og bedehus. No er verktyet på plass så du kan invitere til salmekveld i eiga stove, og la songen lyfte taket heime.(Kilde: Kirkeaktuelt.no) Bispedømma i vest, Bjørgvin og Stavanger, har saman utvikla www.salmekveld.no.  På heimesida ligg oppmodinga om å vere med å fremje [...]

Les mer →

Salmebok 2013

6 september 2012

Den nye salmeboka ble autorisert av Kirkemøtet i april 2012. Salmeboka blir utgitt høsten 2013 og får tittelen «Norsk salmebok 2013». Salmene som blir med i Norsk salmebok 2013. Vet du at det går an å finne noen av de nye salmene i SAlmebok 2013 på Youtube? Klikk å lenken under. Salmer på Youtube

Les mer →

Dagens bibelord

5 september 2012

Your browser does not support iframes.

Les mer →

Ny kirkeordning etter 2013

5 september 2012

Våren 2012 skjedde det historiske endringer i Grunnloven i tråd med kirkeforliket mellom stortingspartiene i 2008. Samtidig ble Kirkeloven endret. Kirkerådet ønsker at flest mulig blir involvert i arbeidet med ny kirkeordning. Et refleksjonsdokument med tittelen Kirkeordning etter 2013 / Kyrkjeordning etter 2013 ble sendt til menighetsrådene og andre kirkelige instanser i juni 2012. Last [...]

Les mer →