Innlegg av:

edit

Det nye orgelet i Tynset kirke

19 oktober 2015

Vi vet nå hvordan det nye orgelet i Tynset kirke vil se ut. Orgelarkitekt Ulf Oldaeus har tegnet det nye orgelet, og det er blitt et smykke som vil pryde Tynset kirke i årene som kommer. Orgelet vil komme på plass i løpet av første halvår 2017.

Les mer →

Orgelaksjonen i Tynset kirke

19 oktober 2015

Orgelaksjonen har nå samlet inn 1,6 mill. kroner til det nye orgelet. Vi er nesten i mål og mangler bare ca. 100 000 kroner på å komme i havn med prosjektet. Vi er veldig glade for giverviljen til menighetens medlemmer og takker av hjertet for det som har kommet inn så langt. Orgelet ligger nå [...]

Les mer →

Nye menighetsråd i Tynset

16 september 2015

Årets kirkevalg ga følgende resultater i Tynset Tynset menighetsråd               Anne Katrine Øverby Djupeng Hans Petter Kvalvik Eidsvåg Ingunn Rongstad Grutle Bjørn Ingvald Eidsvåg Anne Waal Amundsen May-Britt Skårsmoen Ola Normann Brydalseggen Knut Roar Tangen  Varamedlemmer Estrid Hansen Karl Seim Kristen Halvard Rusten Hans Petter Eggen Einar Magne Brekken  Valgdeltakelse Tynset: 22 % Tylldalen menighetsråd  Olav [...]

Les mer →

Gudstjeneste – dikt av Hans Børli

22 august 2013

  Gudstjeneste Jeg sitter her i en kirke av skogduft og dogg en dag. Linnea ringer til messe med lydløse klokkeslag. Og presten har intet ansikt og prekenen har ingen ord. Det hellige sakramente er angen av vårlig jord. En løvsanger kvitrer ved redet, en bille bestiger et strå. Og dypt i den signede stillhet [...]

Les mer →

Salmekveld i heimen

6 september 2012

Nye og gamle salmar er for gode til å berre bli sunge i kyrkje og bedehus. No er verktyet på plass så du kan invitere til salmekveld i eiga stove, og la songen lyfte taket heime.(Kilde: Kirkeaktuelt.no) Bispedømma i vest, Bjørgvin og Stavanger, har saman utvikla www.salmekveld.no.  På heimesida ligg oppmodinga om å vere med å fremje [...]

Les mer →