Pressemelding

av edit

Tynset kirke stenges i minimum tre uker fra 11. september
Vi går inn i sluttfasen med montering av orgel i Tynset kirke.
Mandag 11. september starter orgelbyggeriet Ryde & Berg med intonasjon av orgelpipene. Da må det være absolutt stillhet, og kirken skal stå til orgelbyggeriets fulle disposisjon. Det er i underkant av 2000 piper som skal ha riktig tone, og det sier seg sjøl at det vil ta mye tid. Arbeidet vil pågå kontinuerlig i minst tre uker.
Det er derfor besluttet at Tynset kirke holdes stengt for kirkelige handlinger i dette tidsrommet.
Berammet gudstjeneste  den 24. september avlyses, men gudstjenesten den 8. oktober med 50-årskonfirmanter går som planlagt.
Seremonien ved eventuelle begravelser i Tynset sokn i dette tidsrommet blir i Tylldalen kirke eller annen kirke som pårørende ønsker.
Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, men vi får glede oss desto mere til en stor opplevelse den 22. oktober når orgelet skal innvies.

For nærmere informasjon kan kirkeverge Svein Borkhus kontaktes
Mobil 913 08 100

{ 0 kommentarer… skriv kommentar }

Skriv kommentar

Du kan bruke følgende HTML kode: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>