Bispevisitas

av edit

Visitasprogram

Tynset, 9-14 mai 2017

Onsdag 3. mai

09.45-10.45 Tynset kirkekontor Samtaler m/ biskop Solveig Fiske

11.00 Tynset opplæringssenter Møte m/ ansatte

11.30 Tynset opplæringssenter Lunsj

12.00-13.00 Tynset opplæringssenter Klassebesøk

13.30-16.00 Tynset kirkekontor Samtaler m/ biskop Solveig Fiske

Tirsdag 9. mai

09.00 Kvikne Kirke Liturgisk åpning (stab, biskop m/ følge, guider)

09.15 Kvikne Kirke Rundvisning Kvikne kirke

10.15 Kirkestua Kvikne Kaffepause

10.30 Kirkestua Kvikne Møte med staben

12.00 Kirkestua Kvikne Lunsj

13.00 Kvikne skole Klassebesøk

14.00 Kvikne skole Møte m/lærere

15.00 Vollan Omvisning, kapellet Vollan

16.00 ENAN Andakt v/biskop Solveig Fiske, kaffe

17.00 Kirkestua Kvikne Middag

19.00 Kvikne Kirke Gudstjeneste (samtalegudstjeneste)

Onsdag 10. mai

08.00 Videregående skole Møte med skoleledelsen og felles frokost

08.45 Videregående skole Klassebesøk

10.30 Furumoen Andakt v/ biskop Solveig Fiske

12.00 Heidrun Gårdsbesøk, m/lunsj (mellomtrinnet på Fåset kom

mer på overraskelsesbesøk som pilgrimmer)

14.30 Tynset menighetshus Møte med fellesrådet

15.45 Tynset menighetshus Møte med menighetsrådet

17.00-19.00 Tynset menighetshus Felles festmiddag (alle ansatte, menighetsråd og

frivillige. Hilsen v/ biskop Solveig Fiske

20.00 Brydalen kirke Salmekveld, min salme v/ biskop Solveig Fiske,

kirkekaffe

Torsdag 11. mai

09.00 Tylldalen skole Besøk barnehagen

09.30 Tylldalen skole Kulturstund m/ alle elever på skolen, spørsmål til

biskopen, sang og rundvisning på skolen

10.10 Tylldalen skole Møte m/ ansatte

10.45 Tylldalen kirke Rundvisning, spel

11.30 Kirkestua Tylldalen Lunsj

13.00 Litun Sangstund med andakt v/ biskop Solveig Fiske og

kaffe

14.00 Meskano Bedriftsbesøk, butikkutsalg og produksjon

15.00 Tynset rådhus Møte med kommunen (formannskap, lensmann)

16.30 Kulturkafeen Middag med kommunen

19.00 Tylldalen kirke Gudstjeneste (folketonemesse og samtalegudstjeneste),

kirkekaffe

Søndag 14. mai

11.00 Tynset kirke Visitasgudstjeneste (samtalegudstjeneste)

12.30 Videregående skole,

kantinen Visitasforedrag og kirkekaffe

{ 0 kommentarer… skriv kommentar }

Skriv kommentar

Du kan bruke følgende HTML kode: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>