Tynset kirke stenges i minimum tre uker fra 11. september
Vi går inn i sluttfasen med montering av orgel i Tynset kirke.
Mandag 11. september starter orgelbyggeriet Ryde & Berg med intonasjon av orgelpipene. Da må det være absolutt stillhet, og kirken skal stå til orgelbyggeriets fulle disposisjon. Det er i underkant av 2000 piper som skal ha riktig tone, og det sier seg sjøl at det vil ta mye tid. Arbeidet vil pågå kontinuerlig i minst tre uker.
Det er derfor besluttet at Tynset kirke holdes stengt for kirkelige handlinger i dette tidsrommet.
Berammet gudstjeneste  den 24. september avlyses, men gudstjenesten den 8. oktober med 50-årskonfirmanter går som planlagt.
Seremonien ved eventuelle begravelser i Tynset sokn i dette tidsrommet blir i Tylldalen kirke eller annen kirke som pårørende ønsker.
Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, men vi får glede oss desto mere til en stor opplevelse den 22. oktober når orgelet skal innvies.

For nærmere informasjon kan kirkeverge Svein Borkhus kontaktes
Mobil 913 08 100

{ 0 kommentarer }

Onsdag 13.september klokka  11.30 starter vi opp med babysang for barn fra 0-12 mnd i Tynset kirke.

Det blir «drop in», så det er bare å møte opp.Her lærer vi enkle sanger med kristent innhold, samt kjente og nye barnesanger og regler.  Vi holder på ca 45 minutter. Ta med matpakke så tar vi lunsj sammen i kirka. Vi stiller med kaffe/te og frukt.

Dette er en del av menighetens trosopplæring.

Babysang gir barn og foreldre en mulighet til å være sammen og bli kjent med andre barn og småbarnsforeldre.

Musikk er viktig for barnets motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling. På babysang får barnet mulighet til å uttrykke og utfolde seg musikalsk. Målet er å skape en felles opplevelse gjennom å leke, synge og utforske sammen med barnet sitt.

 Babysang høsten 2017                                                         

Onsdag 20. september kl 11.30

Onsdag 4. oktober kl 11.30

Onsdag 18.oktober kl 11.30

Onsdag 1. november kl 11.30                                        

Onsdag 15. november kl 11.30

Onsdag 29. november kl 11.30 (siste før jul)  

Velkommen til ei trivelig stund sammen i kirka.

 

Hilsen Hilde, trosopplærer`n

Ved spørsmål kan dere ta kontakt på mail Hilde@tynsetkirke.no eller tlf 97105333

 

{ 0 kommentarer }

Her ligger det en lenk du kan følge for å få informasjon om hva kirkelig konfirmasjon i Tynset innebærer: Velkommen som konfirmant i Tynset menighet

{ 0 kommentarer }

Påmelding konfirmasjon

Påmelding til konfirmantåret 2017-2018 er nå åpnet.

Informasjon om opplegget er sendt ut til alle våre medlemmer i 2003-kullet.

Innskrivning skjer elektronisk.

Bruk linken under.

Tilrettelagt konfirmasjonstid
Alle har rett til en god konfirmasjonstid. Hvis du har behov for tilrettelegging eller spesiell støtte, tar du eller familien din kontakt med kirkekontoret.

Påmelding alle kirker her.

{ 0 kommentarer }

Vi vet nå hvordan det nye orgelet i Tynset kirke vil se ut. Orgelarkitekt Ulf Oldaeus har tegnet det nye orgelet, og det er blitt et smykke som vil pryde Tynset kirke i årene som kommer.

Orgelet vil komme på plass i løpet av første halvår 2017.

Slik blir det nye orgelet i Tynset kirke

{ 0 kommentarer }