Påmeldingsskjema til konfirmasjon våren 2017 finner dere her.

[Videre…]

                          

                                                    NORD-ØSTERDAL PROSTI

                                                         TROSOPPLÆRER 

Samarbeidsområdet Alvdal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset søker trosopplærer.

 I disse kommunene bor det til sammen ca 13 500 innbyggere, og det er til sammen 17 kirker.
Denne delen av Fjellregionen består av små og store bygder, og Tynset som regionsenter. Fjellregionen har en felles historie bygd på sterke tradisjoner i gruvedrift og landbruk, og er i dag et moderne samfunn med variert næringsliv og spennende kultur. Kommunene scorer høyt på velferdstjenester for innbyggerne, og samtidig står frivillighetsarbeidet sterkt.
Trosopplæringen styres av en styringsgruppe hvor alle fellesrådene er representert.

Det er ledig 100 % stilling som trosopplærer fra 1. januar 2017. Det kan også være aktuelt å dele opp stillingen i deltidsstillinger.
Tynset kirkelige fellesråd er arbeidsgiver, og kontorsted er Tynset.
Er du kreativ og glad i barn og ungdom, så får du her muligheten til å jobbe både selvstendig og sammen med stab og engasjerte frivillige medarbeidere.
Som trosopplæringsmedarbeider i kirken skal du hjelpe barn og unge til å utvikle sitt forhold til troen og gi hjelp til livstolkning og livsmestring. I trosopplæringen skal opplevelser og kunnskap knyttes sammen, og barna lærer gjennom en kombinasjon av undervisning, tradisjonsformidling og kristen praksis. Du vil få være med på utforme opplegg og innhold for tiltakene.

Arbeidsoppgaver:

 • Forberede og iverksette trosopplæringstiltak i samarbeid med stab og lokale trosopplæringsutvalg
 • Evaluere og videreutvikle tiltakene
 • Opplæring og veiledning av lokale frivillige

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Pedagogikk, kristendom eller annen relevant utdanning. Erfaring kan kompensere for utdanning
 • Motivasjon for kirkelig arbeid for barn og ungdom
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid med formidling av kristen tro til barn og unge
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Erfaring med å bygge nettverk, rekruttere, motivere og lede frivillige
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Diverse arbeidsforhold:

 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, avtaleverk og reglement.
 • Lønn etter gjeldende tariffavtaler i kirkelig sektor.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Medlemskap i Den norske kirke forutsettes.
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse i stillingen.
 • Må disponere egen bil

For mer informasjon om de kirkelige fellesrådene vises det til deres internettsider:

www.tolga.kirken.no/ , http://tynsetkirke.no/ , http://alvdal.kirken.no , http://www.rendalenkirke.com/ , http://os.kirken.no

For mer informasjon om kommunene vises det til de kommunale internettsider:

www.tynset.kommune.no/ , www.tolga.kommune.no/ , http://www.rendalen.kommune.nohttp://www.os.hedmark.no/Om-Os/http://www.alvdal.kommune.no

Kontaktinfo:               Simen Simensen, prost i Nord- Østerdal og leder i styringsgruppen

Kontor: 62 48 55 63 Mobil: 996 91913
E-post: tynsetprost@tynsetkirke.no

Svein Borkhus, kirkeverge Tynset
Kontor: 913 08 100
e-post: svein.borkhus@tynsetkirke.no

Søknadsfrist:              9. desember 2016

Søknad med CV og referanser sendes:  Tynset kirkelige fellesråd, Kirkeegga, 2500 Tynset

Mail: svein.borkhus@tynsetkirke.no

{ 0 kommentarer }

Mandag 5.des kl 10-19. arrangerer foreningen Bønn for Den norske kirke, åpen kirke og bønnedag for Samiske kirkeråd i Karasjok, for Nord-Østerdalen og Norge. Ola H. Eriksrud kommer. Velkommen innom når det passer deg til bønn, samtale, bibellesning og sang. I løpet av dagen vil det også bli bedt for menigheten og personlig behov. Bønnedagene er altså mandag 5.des kl 10-19. Velkommen når du har anledning.

   

 

 

 

 

 

{ 0 kommentarer }

Dersom du eller foreldrene dine lurer på noe om konfirmanttiden, kan dere klikke på dokumentlenken nedenfor og laste ned konfirmantbrosjyren vår.

Der finner du opplysninger som kan være viktige å vite om.

Velkommen som konfirmant i Tynset menighet

{ 0 kommentarer }

Her kommer nødvendig informasjon til deg som vil bli konfirmant i Tynset neste skoleår.

Klikk på lenken og last ned brevet til din egen datamaskin: Konfirmantleir

{ 0 kommentarer }