Påmeldingsskjema til konfirmasjon våren 2017 finner dere her.

[Videre…]

Visitasprogram

Tynset, 9-14 mai 2017

Onsdag 3. mai

09.45-10.45 Tynset kirkekontor Samtaler m/ biskop Solveig Fiske

11.00 Tynset opplæringssenter Møte m/ ansatte

11.30 Tynset opplæringssenter Lunsj

12.00-13.00 Tynset opplæringssenter Klassebesøk

13.30-16.00 Tynset kirkekontor Samtaler m/ biskop Solveig Fiske

Tirsdag 9. mai

09.00 Kvikne Kirke Liturgisk åpning (stab, biskop m/ følge, guider)

09.15 Kvikne Kirke Rundvisning Kvikne kirke

10.15 Kirkestua Kvikne Kaffepause

10.30 Kirkestua Kvikne Møte med staben

12.00 Kirkestua Kvikne Lunsj

13.00 Kvikne skole Klassebesøk

14.00 Kvikne skole Møte m/lærere

15.00 Vollan Omvisning, kapellet Vollan

16.00 ENAN Andakt v/biskop Solveig Fiske, kaffe

17.00 Kirkestua Kvikne Middag

19.00 Kvikne Kirke Gudstjeneste (samtalegudstjeneste)

Onsdag 10. mai

08.00 Videregående skole Møte med skoleledelsen og felles frokost

08.45 Videregående skole Klassebesøk

10.30 Furumoen Andakt v/ biskop Solveig Fiske

12.00 Heidrun Gårdsbesøk, m/lunsj (mellomtrinnet på Fåset kom

mer på overraskelsesbesøk som pilgrimmer)

14.30 Tynset menighetshus Møte med fellesrådet

15.45 Tynset menighetshus Møte med menighetsrådet

17.00-19.00 Tynset menighetshus Felles festmiddag (alle ansatte, menighetsråd og

frivillige. Hilsen v/ biskop Solveig Fiske

20.00 Brydalen kirke Salmekveld, min salme v/ biskop Solveig Fiske,

kirkekaffe

Torsdag 11. mai

09.00 Tylldalen skole Besøk barnehagen

09.30 Tylldalen skole Kulturstund m/ alle elever på skolen, spørsmål til

biskopen, sang og rundvisning på skolen

10.10 Tylldalen skole Møte m/ ansatte

10.45 Tylldalen kirke Rundvisning, spel

11.30 Kirkestua Tylldalen Lunsj

13.00 Litun Sangstund med andakt v/ biskop Solveig Fiske og

kaffe

14.00 Meskano Bedriftsbesøk, butikkutsalg og produksjon

15.00 Tynset rådhus Møte med kommunen (formannskap, lensmann)

16.30 Kulturkafeen Middag med kommunen

19.00 Tylldalen kirke Gudstjeneste (folketonemesse og samtalegudstjeneste),

kirkekaffe

Søndag 14. mai

11.00 Tynset kirke Visitasgudstjeneste (samtalegudstjeneste)

12.30 Videregående skole,

kantinen Visitasforedrag og kirkekaffe

{ 0 kommentarer }

              DEN NORSKE KIRKE
Tynset kirkelige fellesråd

 Nytt orgel søker kantor!

En av våre kantorer ønsker å gå over til pensjonistenes rekker.
Tynset kirkelige fellesråd har dermed ledig 70 % stilling som kantor fra 1. juli 2017

Nytt orgel til Tynset kirke er under bygging, og skal innvies høsten 2017. Dette er opprinnelig bygget av Marcussen & Søn for Sct. Peder kirke i Næstved i Danmark. Orgelet blir nå litt utvidet og modernisert, utstyrt med nye orgelhus og restaurert av Ryde & Berg i Fredrikstad.Sammen med de akustiske pipeorglene i Kvikne, Tylldalen og Brydalen kirker, og stort engasjement i soknene, vil dette være en spennende og utfordrende jobb. Det er i dag to ansatte organister, hver i 70 % stilling.

Tynset er regionsenter og prostesete for Nord- Østerdal, og har 4 kirker. Tynset har «byens funksjoner» med variert servicetilbud. Lokalsjukehus og gode helsetjenester, barnehager, grunnskoler, videregående skole, gode boligområder og et allsidig kulturtilbud er blant de tjenestene som kommunens 5560 innbyggere nyter godt av og setter pris på.

Tynsetsamfunnet er i positiv utvikling med mange nye arbeidsplasser bl.a. i det nasjonale helsearkivet som er under planlegging. Kommunen scorer høyt på velferdstjenester for innbyggerne, og samtidig står frivillighetsarbeidet sterkt.

Arbeidsoppgaver:          

Spilling ved gudstjenester og kirkelige handlinger
Bidra til menighetenes kirkemusikalske arbeid
Spilling ved andakter på institusjoner
Delta i arbeidet med trosopplæring i menighetene
Stimulere til korvirksomhet i menighetene

 Ønskede kvalifikasjoner:

Minst 4-årig kirkemusikalsk utdanning eller tilsvarende. Vi oppfordrer likevel også andre til å søke.
Evne til å jobbe selvstendig, gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt.

 Diverse arbeidsforhold:

Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, avtaleverk og reglementer.
Lønn etter gjeldende tariffavtaler i kirkelig sektor.
Pensjonsordning i KLP
Søker må disponere egen bil
Medlemskap i Den norske kirke og gyldig politiattest forutsettes.

Den videregående skolen har utdanningsprogram for musikk, og Tynset og regionen har gode og aktive kulturskoler og et rikt frivillig sang- og musikktilbud. Det har vært en tradisjon for godt samarbeide disse institusjonene imellom, og for den rette person kan dette være en mulighet i tillegg til jobben som organist dersom behovene oppstår.

 For mer informasjon om Tynset kirkelige fellesråd og Tynset kommune, vises det til internettsidene www.tynsetkirke.no/ og  www.tynset.kommune.no/

Kontaktinfo:                Kantor Hans Jacob Tronshaug, tlf 906 24 464
Mail: htronsha@bbnett.no

                                               og/eller

                                      Daglig leder Svein Borkhus, tlf. 913 08 100
Mail: svein.borkhus@tynsetkirke.no

 Søknadsfrist:                     31. mars 2017 

Søknad sendes:                Tynset kirkelige fellesråd
Kirkeegga, 2500 Tynset
Mail: saksbehandler@tynsetkirke.no

 

 

 

 

{ 0 kommentarer }

Informasjon 

Det nærmer seg tid for konfirmantleir og alle skal med buss direkte fra skolen fredag 10/2. Bussen kjører fra Tynset ungdomsskole rett etter skoletid.

Konfirmantene fra Kvikne tar buss fra Kvikne kl 14.05 til ungdomsskolen på Tynset.

Bussen kjører når alle som skal med har kommet på bussen.

På returen fra Lillehammer om søndagen er tid for hjemkomst estimert til 22.15. Ungdommene blir satt av ved Tynset ungdomsskole.

Bussen fortsetter fra Tynset ungdomsskole til Kvikne for de som bor der. Konfirmanter fra Tylldalen må sørge for at de har skyss hjem til Tylldalen.

Under fanen konfirmanter ligger brev med info om leiren. Inkl. pakkeliste.

Konfirmantundervisning våren 2017

Alle oversikter over vårens undervisning for Tynset, Kvikne og Tylldalen sogn ligger også under fanen konfirmanter (se venstre spalte på denne siden).

Konfirmasjonstider Tynset kirke 2017

Det er konfirmasjon i Tynset kirke i år lørdag 3. juni kl.11.00 og 13.30

Alle som har meldt seg på som konfirmant via den elektroniske påmeldingen har valgt enten kl. 11.00 eller kl. 13.30 for konfirmasjon.

Alle har fått innvilget sitt ønske om tidspunkt for konfirmasjon.

Liste over hvem som skal konfirmere seg når, finner du også på denne siden, under fanen konfirmanter.

{ 0 kommentarer }

Dersom du eller foreldrene dine lurer på noe om konfirmanttiden, kan dere klikke på dokumentlenken nedenfor og laste ned konfirmantbrosjyren vår.

Der finner du opplysninger som kan være viktige å vite om.

Velkommen som konfirmant i Tynset menighet

{ 0 kommentarer }